Družina od Vješala

Neformalni naziv družbe avanturista koja se akupila jedne olujne noću u pećinici kraj jednog od grobova Crnog Gjure.

Družina od Vješala

Saga o Crnom Djuri Stick