Mišo Kovač

Starog Kovača sin

Description:

4? lv warrior (čekić, kožna pregača)

Bio:

Družina ga je prvi puta srela u Vinodolu Gornjem, gdje je radio kao kovač. Po putu za Sarumov Počinak saznalo se da je zaljubljen u Martinu, krćmarevu kći.

Zadnji puta viđen kad se sa četom goblina odmetnuo u hajduke.

Mišo Kovač

Saga o Crnom Djuri Stick