Saga o Crnom Djuri

U isčekivanju Kikija

Nastavak slijedi

Družba trenutno isčekuje RL događaje koji će nam omogućiti ponovno druženje: mali goblini se trebaju izleći ioz jajeta, veliki jebimede se trebaju vratiti iz stranih kraljevstva, a mali jebimede iz zemlje koja stenje pod čizmom :)

Comments

Stick

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.