Saga o Crnom Djuri

2008-11-17

Cockatricei i divovi

Nakon što su uspješno našli svoje naoružanje, Mika, Barbara, Stone i Magras su se popeli na svoj leteći ćilim i krenuli u akciju spašavanja. Računali su da je Stick bliži/lakši za naći pa su krenuli za njim. Akcija je uspješno provedena, uz minimalne žrtve (tj. jedino su ostali bez letećeg ćilima).

Nakon toga se družina zabavila ispitivanjem goblina. Šestorica su bila zarobljena, a dok je Stick otrčao vidjet što je sa clericima, Barbara i Mika su se malo zanijeli i pobili dvojicu od njih. Nakon kraće prepirke o Ženevskoj konvenciji i pravima ratnih zarobljenika, Stick je preuzeo brigu o istima.

Nakon toga smo krenuli za clericima, od kojih se samo vidio oblak prašine u daljini. Uz put smo pokupili 4 vučna konja koje je Magras bio ranije odvezao od kola. Bez problema smo stigli do Šafranovog, i tamo našli Shadracka, klince i konje. Izgleda da su goblini skupa sa Miletom nestali negdje u brdima.

Tu smo prespavali, i imali još jednu prepirku o goblinskim zatvorenicima. Ispitivanjem istih uz pomoć goblinskog prstena i znanja Orcisha, ustanovili smo da je krivac za sve Crni Ugor (za kojega smo več prije čuli da je to ime necromancera koji je bio u službi Crnog Đure). Također smo dobili informacije da se veliki gušter Kiki napaja iz jezera visoko u planinama, i dogovorili smo da će nas goblini tamo odvesti.

Vraćajući se prema Starom Šafranovom, primijetili smo u kanjonu rječice nekakav kip gnoma. Spustili smo se dolje i otkrili mali (tj. 1,5 metara visok ) rudnik, i pred njime okamenjenog gnoma. Kako je Barbara našao tragove velike kokoši pred rudnikom, Stick je zaključio kako bi se moglo raditi o cockatriceu, pa smo zaključili da je bolje ne zajebavati se sa time, nego idemo dalje.

Došavši do Starog Š., našli smo da je u međuvremenu tamo bila hrpa goblina i da su opljačkali leševe i pokopali ih pod gomilom kamenja. Tada smo začuli nekakvo vrlo glasno pjevanje i ugledali ogrmonog diva koji je dolazio, praćen sa 2 grizli medvjeda. Nakon kratkog pregovaranja, ispalo je da se div zove Rambo, i da dolazi u Staro Šafranovo svaki pun mjesec trgovati sa lokalcima. Objasnili smo mu da nismo ogovorni za uništeno selo i nakon toga smo vrlo uspješno trgovali sa njim. Kasnije smo upoznali i njegovu ženu Periku (nosi ogromnu plavu periku i tonu prstenja o vratu) Između ostalog, dobili smo: Wand of Stone to Flesh, unknown no. of charges – financirao Stone, ako se ispravno sjećam Cockatrice eggs & cockatrice feathers (contain magical energy – vis), dovoljno da Magras otplati svoj apprenticeship Lorenu, i da mu još ostane – financirali Stone i Stick 20 potiona, unknown types – financirali Stone, Stick, Mika – kad oslobodimo Mileta, nadamo se da će to moći identificirati – on ima Brew Potion feat. 5 okamenjenih gnoma – otkupili smo ih od divova za sitne pare

Nakon trgovine, pozdravili smo se sa divovima i obećali da se vidimo za mjesec dana – trebamo donijeti velike količine ružičasto obojnog krzna i tkanine, i jeftinog jewelryja

Zatim smo otkamenili gnome (5 + 1 iz rudnika) , i otkrili da se radi o porodici (8 braće) koja je bila prisiljena ići kopati srebro jer su ih opljačkali banditi dok su išli u Roland (naš 2. ili 3. session).

Ponudili su nam udio u rudniku jednak broju braće koje otkamenimo. (dakle trenutno imamo 6/8 rudnika srebra). Ono što im se dogodilo je da su prokopali rudnik kroz brdo i izašli u dolinu sa bundevama i strašilima gdje su ih napali cockatricei (vjerojatno se radi o dolini gdje žive divovi).

Tu je session završio, nakon što smo podijelili XP.

Comments

Stick

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.