Saga o Crnom Djuri

2008-10-21

Deals & more deals

Zadnji session je, ako smijem reći, bio apsolutni uspjeh za družinu. Nakon napornih diplomatskih pregovora, i vuk je sit, i koza cijela. Dakle, dogovor je ovakav: – komponente: prodane su pola/pola Pandori i Lorenu – 500 zlatnih orbova od Pandore, rubini u istoj vrijednosti od Lorena – Toranj: 500 orbova od Pandore, 500 orbova od Lorena Sa 500 orbova iz škrinje pokrili smo Pandorin dio za toranj. Loren je svoj dio platio osobno. Ostatak je ostao nama: 500 orbova, rubini i 2000 srebrnih nobleova.

Sa Strikanom smo dogovorili najam pristojne kuće u gradu na godinu dana u zamjenu za zaradu koju nam duguje od barbara.

Barbar je svoje pare spiskao na magični oklop, cloak i čizme, dwarf na sjekiru i oklop, Mika se obukao u šarenu odjeću, a Stick je osnovao i organizirao pučku “Kuhinju narodnog bratstva i jedinstva” uz pomoć lokalnih dwarfova, halflinga i gnomova.

Lorenovog izaslanika, halfling wizarda po imenu Magras, smo i službeno uključili u družinu, te se obavezao da će nas naučiti sve čitati/pisati.

Na kraju smo krenuli na sjever u smjeru Pearl Beacona, gdje tražimo pomoć protiv undeadova od izvjesnog princa Harleya od kuće Garastet. Harley je inače cleric Olidammare, pa se bojim da ćemo svi zaraditi cirozu jetre prije nego ga nagovorimo ;)

Pearl Beacon (AKA Pearl Bacon) je sklonište lokalnih gusara, pijanaca i razbojnika, sa razvaljenim hramom nekog morskog božanstva koji sad služio kao krčma. Think Pirates of Caribbean – Tortuga.

Ako ne uspijemo njega nagovoriti, idemo dalje na sjever u Winetu, gdje bismo mogli saznati više o nekom artifactu za kontroliranje undeadova.

Comments

Stick

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.