Saga o Crnom Djuri

2008-10-14

Najezda undeada u Rolandu

Družina je krenula prema liftu koji vodi do Strikana, ali je lift bio zatvoren. U razgovoru sa lokalnom stražom saznali smo da su undeadovi u katakombama podivljali i oteli se kontroli. Svratili smo u krčmu da se dogovorimo što dalje i raspitamo za Strikana, gdje smo upali u manju tučnjavu. Rezultat je bio da su mornari koji su nas napali bili potuičeni do nogu, a mi smo dobili novog člana družine, clerica po imenu Mile. Slijedeći dan je uglavnom proveden u sastancima: - bili smo kod Pandore, lokalne čarobnice koja je vlasnica omanjeg dućana čarolijama. Dućan je nestao, izgleda da se događa planarna disjunkcija koja uzrokuje velike probleme svoj magiji vezanoj za outer planes. Ona je vlasnica onih 1000 zlatnika iz tornja. - bili smo u uredima Revolucionarnog Komiteta. Meni je dodijeljen sekretar po imenu Marius, koji je izgleda sin nekog od drugih članova komiteta. Svi dokumenti su na Aerdiju, pa imam problema jer mi mora sve čitati na glas. - bio sam (sam) na sastanku RK. Članovi za koje pouzdano znamo imena su: Ramšalak, high priest of Pyremius Lord Barben – visoka žena u plate mailu, izrazito izraženog…breastplatea….

Ostala dva člana još nisu pouzdano identificirana, (svi su nosili kukuljice), a radi se o: muškarac srednje visine, neupadljiv, bez manerizama, ugodnog glasa – išao je u Ountsey kao izaslanik, tamo ga je vladarica napila visoki, krupni muškarac, zalaže se za brodogradnju, svojevremeno je izgubio morsku bitku protiv Sea Barona

Teme na sastanku su bile: 1) Nekontrolirani undeadovi u katakombama – izgleda da je postojao neki artifact koji ih je kontrolirao. Zbog disjunctiona je artifact prestao funkcionirati, a možda su umiješani i svećenici Nerulla koji su viđeni kako se spuštaju dolje pred par dana. Oni su u međuvremenu otplovili iz grada – odlučeno je da se ponudi cash reward za avanturiste koji pobiju undeadove 2) Treaty sa Sea Baronima – Bilo je pitanje da li produljiti taj treaty. Problem je da nemamo mornaricu, niti drva i željeza da se ista sagradi. Treaty će biti produljen. Mika, treba vidjeti da li možemo organizirati dostavu drva iz Delmunstera a da se ne ide kroz Farlan (to je između nas, nisam to direktno spomenuo) 3) Bankovni ugovor sa Ountseyjem – ne plaćaju već 3 mjeseca – lokalna despotica se zove Emarra, treba netko otići tamo 4) Zombifikacija Rinlorua – Rinloru je grad na sjeveru kojeg upravo zombificiraju. To predstavlja opasnost za Roland. Računamo na defanzivni treaty sa Ountseyem i Rel Astrom. Poslati avanturiste, nagrada su titles & land deeds 5) Nestanak Jaleena, Potvrda novog člana (tj. mene), dodjela prava na toranj – kako gradu hitno treba zlato na koje Pandora polaže pravo, dogovoreno je da ću ja pokušati napraviti deal sa Pandorom po kojem će ona koristiti dio tornja, a oni će zadržati zlato. Nama ostaje pola pronađenog srebra i guardianship nad tornjem ako uspijem to sve dogovoriti. Na sastanku se nisam sjetio da smo našli i dragulje….što znači da ih vjerojatno nisam ni vidio. – Budem pregovore sa Pandorom riješio sam sa Ozrenom, da vas sve ne mučimo na slijedećem sessionu 6) Na sjeveru je viđeno čudovište – zmaj dug 200-300 metara, koji na leđima nosi tornjeve u kojima su goblini. Poslat će se avanturisti 7) Jedno selo na sjeverozapadu ne plaća poreze već dulje vrijeme. Nema odgovora od poreznika koji je poslan pred 6 mjeseci. Poslati avanturiste 8) Nestanak muških svinja za rasplod iz okolnih sela. Njih 200 komada. Smanjiti poreze na rasplod stoke sitnog zuba, posebno svinja.

Comments

Stick

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.