Saga o Crnom Djuri

2008-05-26

Jaleenov toranj

Naši junaci hrabro su se oduprli strašilima, pomahnitalim vrtnim alatkama i gotovo zanemarivim neumrlim (zahvaljujući našem dragom kleru).

I dok su naši junaci hvatali zrak i počeli pregledavati ostatke svojih protivnika, dvije mice mace (doduše ne one iz bazena) su iz potiho iznenadile. Kako li će se priča nastaviti, hoće li naši junaci brzo organizirati obranu ili su mice mace prijateljski raspoložene, vidjet ćemo u nastavku. A nastavak slijedi, kada pitamo se mi.

Comments

Stick

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.