Jedne olujne noći skupila se gomilica heroja u maloj pećini.

Tako je nastala Družina od Vješala!

Vratija se Gjure!

Dii jee bija!?

Vratija se skoro

Dii jeee bija

Tri ga vijeka na Grejhoku nije bilo kući

Prije toga svašta reka, Još ga raka čeka

Kažu da je duše ukra, hobgobline brija,

kažu da je sve do jutros u tamnici bija

Vratija se Gjure, di je bija

Niko pravo ne zna

I bolje da nezna

oooJ!

(c) Mika Čagalj

Saga o Crnom Djuri